Գրել ճիշտ պատասխանները:
 
Օրգանիզմում պաշտպանական դեր է կատարում՝
 
Լեյկոցիտները քայքայում, ոչնչացնում են օրգանիզմ թափանցած օտարածին նյութերը՝