Գտնե՛լ ճիշտ պատասխանները:
 
Երբ միջավայրի ջերմաստիճանը նվազում է, մաշկում մազանոթների լուսածերպերը նեղանում են, արյան հոսքը դեպի մարմնի մակերես  է, ուստի ջերմատվությունը է: