Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Մաշկի նշանակությունը 1Մ.
2. Մաշկի հավելյալ բաղադրիչները 2Մ.
3. Մաշկի լայնական կտրվածք 5Մ.
4. Մաշկի ջերմակարգավորում 4Մ.