4 թիվը ներկայացրո՛ւ ՝ որպես երկու նույն թվերի գումար:
 
\(4 = \)\( + \)\(\)