Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարի՛ր թանկարժեք քարերի քանակները

Բարդություն հեշտ

1
2. Գումարում նկարների օգնությամբ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հաշվի՛ր և գումարի՛ր

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու նույն գումարելիների գումարը

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկու թվերի գումարում

Բարդություն հեշտ

1
6. Արտահայտության գումարը

Բարդություն հեշտ

2
7. Երեք թվերի գումարում

Բարդություն միջին

2
8. Գումարման օրինակների ընտրություն

Բարդություն միջին

4
9. Տրված գումարելիներով գտի՛ր գումարը

Բարդություն միջին

3
10. Թվեր աստղանիշերի փոխարեն

Բարդություն բարդ

6
11. Թվերի եռյակ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար