Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարում Պատկերացում գումարման մասին:
2. Գումար Գումար, գումարի բաղկացուցիչ մասեր:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գումարի՛ր թանկարժեք քարերի քանակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է գումարել թանկարժեք քարերի քանակները:
2. Գումարում նկարների օգնությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է հաշվել առարկաները և գումարել քանակները:
3. Հաշվի՛ր և գումարի՛ր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է հաշվել, ապա գումարել կենդանիների քանակները:
4. Երկու նույն գումարելիների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Երկու նույն գումարելիների գումարը:
5. Երկու թվերի գումարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է կատարել գումարման գործողությունները (1-ից 9):
6. Արտահայտության գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է գտնել արտահայտության գումարը և ընտրել ճիշտ պատասխանը:
7. Երեք թվերի գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Երեք թվերի գումարում:
8. Գումարման օրինակների ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գումարման օրինակների ընտրություն, որտեղ գործողությունների գումարները հավասար են տրված թվին:
9. Տրված գումարելիներով գտի՛ր գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հայտնի են գումարելիները, անհրաժեշտ է գտնել գումարը:
10. Թվեր աստղանիշերի փոխարեն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Անհրաժեշտ է ընտրել գումարելիների այն զույգը, որով կարելի է փոխարինել աստղանիշերը:
11. Թվերի եռյակ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Անհրաժեշտ է ընտրել այն երեք թվերը, որոնցից կարելի է հավասարություն կազմել:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «9-ի սահմաններում գումարում» 00:08:00 միջին 26Մ. 9-ի սահմաններում գումարում: