Ընտրի՛ր այն երկու գումարելիները, որոնցով կարելի է փոխարինել  -ը:
 
  \(+\)   \(=\) 3