Ցույց տո՛ւր թվերի այն եռյակը, որտեղ թվերից մեկը հավասար է մյուս երկուսի գումարին: