Հավասարության մեջ յուրաքանչյուր թիվ ունի իր անվանումը:
 
Դիտարկենք \(7\) և  \(5\) թվերի տարբերությունը:
 
\(7 - 5 = 2\)
 
\(7  \)—  նվազելի
  
\(5  \)—  հանելի
  
\(2  \)—  տարբերություն
 
Այսպես է կարդացվում՝
 
\(7\) և \(5\) թվերի տարբերությունը հավասար է  \(2\) -ի:
նվազելի - հանելի  =  տարբերություն