Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հանում նկարի օգնությամբ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կատարի՛ր հանման գործողությունները

Բարդություն հեշտ

2
3. Մեկ թվի հանում

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու թվերի տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Գտի՛ր տարբերությունը, եթե հայտնի է գումարը

Բարդություն հեշտ

1
6. Նվազելի, հանելի, տարբերություն

Բարդություն միջին

3
7. Գտի՛ր տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
8. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն միջին

3
9. Երեք թվով հանում

Բարդություն միջին

4
10. Հանում երեք բաղադրիչով

Բարդություն միջին

5
11. Հավասարության բառացի նկարագրություն

Բարդություն բարդ

5
12. Նույն թվի ստանալը տարբեր եղանակներով

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար