Գրի՛ր 7 և 1 թվերի տարբերությունը:
 
(թվերն ու նշանը գրի՛ր առանձին վանդակներում)