58713262.jpg
 
Օգնի՛ր Անիին՝ դասավորելու ուլունքները երկու տարբեր տուփերում:
 
Նա ունի ընդամենը 7 ուլունք:
 
Ինչպե՞ս կարող է աղջիկը դասավորել իր ունեցած ուլունքները:
 
(Գրի՛ր թվերը բաց թողնված վանդակներում)
 
1 և
 
2 և
 
3 և
 
4 և