Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հաշվի՛ր կոնֆետները

Բարդություն հեշտ

2
2. Հաշվի՛ր ձկների քանակը

Բարդություն հեշտ

2
3. Խնդիր թիթեռների, ճպուռների և մեղուների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Խնդիր շոկոլադի և գրքերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
5. Խնդիր հավերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
6. Խնդիր գունավոր փուչիկների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Հաշվի՛ր մուրաբաների քանակը

Բարդություն միջին

3
8. Խնդիր թռչունների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
9. Խնդիր փուչիկների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
10. Խնդիր ուլունքների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
11. Զույգ բադիկներ

Բարդություն միջին

3
12. Կոնֆետների բաժանում երկու խմբերի

Բարդություն միջին

3
13. Խնդիր երեխաների ուտելու սովորությունների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
14. Խնդիր աշնանային տերևների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
15. Խնդիր սնկերի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար