Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պարզ խնդիրների լուծում հանման վերաբերյալ Պարզ խնդիրների լուծում:
2. Պարզ խնդիրների լուծում Խնդրի բաժանումը փուլերի:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հաշվի՛ր կոնֆետները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հանում:
2. Հաշվի՛ր ձկների քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Գումար:
3. Խնդիր թիթեռների, ճպուռների և մեղուների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. 1 թվի հանում(1-ից 3):
4. Խնդիր շոկոլադի և գրքերի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հանում մինչև 5-ը:
5. Խնդիր հավերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հանման խնդիր:
6. Խնդիր գունավոր փուչիկների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Գումարում մինչև 4-ը:
7. Հաշվի՛ր մուրաբաների քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հանում
8. Խնդիր թռչունների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Խնդիր թռչունների վերաբերյալ (հանում):
9. Խնդիր փուչիկների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գումար, նույնքան, 1-ից 4, տարբեր գույներ:
10. Խնդիր ուլունքների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Թիվը՝ որպես երկու թվերի գումար (մինչև 9-ը):
11. Զույգ բադիկներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գումարման խնդիր:
12. Կոնֆետների բաժանում երկու խմբերի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Թիվը՝ որպես երկու այլ թվերի գումար:
13. Խնդիր երեխաների ուտելու սովորությունների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Խնդիր երեխաների ուտելու վերաբերյալ:
14. Խնդիր աշնանային տերևների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Թիվը՝ որպես երկու այլ թվերի գումար (մինչև 10):
15. Խնդիր սնկերի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Խնդրի լուծում:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ « Պարզ խնդիրների լուծում գումարման և հանման վերաբերյալ» թեմայից 00:10:00 միջին 27Մ. Պարզ խնդիրների լուծում գումարման և հանման վերաբերյալ: