Krasnaya_shapochka.png
 
Սկյուռիկը Կարմիր գլխարկին տվեց 5 վայրի և \(1\) ուտելի սունկ:
 
Ընդամենը քանի՞ սունկ է տվել սկյուռիկը Կարմիր գլխարկին:
 
(Տրված վանդակներում առանձին-առանձին գրի՛ր գործողության թվերն ու նշանները):