Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Խնդիր շոկոլադի և գրքերի մասին 1Մ.
2. Խնդիր գունավոր փուչիկների վերաբերյալ 2Մ.
3. Հաշվի՛ր մուրաբաների քանակը 3Մ.
4. Խնդիր թռչունների վերաբերյալ 3Մ.
5. Կոնֆետների բաժանում երկու խմբերի 3Մ.
6. Խնդիր սնկերի վերաբերյալ 6Մ.
7. Խնդիր փուչիկների վերաբերյալ 3Մ.
8. Խնդիր ուլունքների վերաբերյալ 4Մ.
9. Հաշվի՛ր կոնֆետները 2Մ.