Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զրոյի գումարում և հանում

Բարդություն հեշտ

3
2. Երեք թվով զրոյի գումարում և հանում

Բարդություն միջին

3
3. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն բարդ

4

Ուսումնական ձեռնարկներ