0 թիվը
\(0\) (զրո) թիվը նշանակում է, որ «ոչինչ չկա»:
 
tarelki-01.png
 
Առաջին ափսեում կա 3 խնձոր (թիվ \(3\)):
Երկրորդ ափսեում խնձոր չկա (թիվ \(0\)):
0 -ն երկու հավասար թվերի տարբերությունն է:
Օրինակ
3-3=0       5-5=0
 
2-2=0       6-6=0
  
 
Ուշադրություն
Ցանկացած թվի և զրոյի գումարը այդ նույն թիվն է:
Ցանկացած թվի և զրոյի տարբերությունը նույնպես այդ նույն թիվն է:
Օրինակ
5+0=5       4-0=4
  
2+0=2      3-0=3