\(1, 2, 3, 4, 5\) թվերին ավելացնենք ևս մի քանի թիվ:
\(1\) — մեկ
\(2\) — երկու
\(3\) — երեք
\(4\) — չորս
\(5\) — հինգ
\(6\) — վեց
\(7\) — յոթ
\(8\) — ութ
\(9\) — ինը
Հաշվի՛ր:
 
 \(6\)  վեց                         
6 машин.jpg
Վեց մեքենա
 
\(7\)  յոթ
7  цыплят.jpg
Յոթ ճուտիկ
 
\(8\)  ութ
8 кругов.jpg
 Ութ շրջան
 
\(9\)  ինը
9 птиц.jpg
Ինը թռչուն