Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համրանք

Բարդություն հեշտ

1
2. Առարկաների համրանք

Բարդություն հեշտ

3
3. Առարկաների քանակը նկարում

Բարդություն հեշտ

1
4. Պատկերների քանակը

Բարդություն հեշտ

2
5. Մրգերի և բանջարեղենի քանակը

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Նկարի ընտրություն

Բարդություն միջին

2
8. Նկարում առարկաների քանակը

Բարդություն միջին

4
9. Բնակիչների քանակը

Բարդություն միջին

4
10. Նկար և թվեր

Բարդություն միջին

4
11. Հեքիաթի հերոսների քանակը

Բարդություն միջին

4
12. Զույգ թվերի համրանք

Բարդություն միջին

4
13. Համրանք զույգերով

Բարդություն միջին

3
14. 2-ական հաշվում

Բարդություն միջին

4
15. Պատկերների համրանք

Բարդություն բարդ

4
16. Եռանկյունների կամ քառանկյունների քանակը

Բարդություն բարդ

6
17. Ուղղանկյունների կամ քառակուսիների քանակը

Բարդություն բարդ

7
18. Ուղղանկյունների քանակը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար