1 -ից 10 թվերի հերթականությունը և համարակալում:
\(1\) — մեկ
\(2\) — երկու
\(3\) — երեք
\(4\) — չորս
\(5\) — հինգ
\(6\) — վեց
\(7\) — յոթ
\(8\) — ութ
\(9\) — ինը
\(1\) — առաջին
\(2\) — երկրորդ
\(3\) — երրորդ
\(4\) — չորրորդ
\(5\) — հինգերորդ
\(6\) — վեցերորդ
\(7\) — յոթերորդ
\(8\) — ութերորդ
\(9\) — իններորդ