Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաց թողնված թիվը

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվերն ըստ հերթականության

Բարդություն հեշտ

3
3. Թվերի շարք

Բարդություն միջին

3
4. Թվով որերո՞րդն է

Բարդություն միջին

3
5. Համարակալում ըստ շաբաթվա օրերի հերթականության

Բարդություն բարդ

4
6. Համարակալում ըստ տարվա ամիսների հերթականության

Բարդություն բարդ

1
7. Հերոսների տեղը գնացքի վագոններում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար