Երբ թվերը հաշվում ենք հակառակ հաջորդականությամբ, դա կոչվում է հետ հաշվում  կամ հետ համրանք:
\(10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1\)
Հետ հաշվել  նշանակում է սկսել որևէ թվից և շարունակել հաշվել՝ նշելով դրան նախորդող թիվը:
Այլ կերպ ասած՝ հետ հաշվումը կարելի է ներկայացնել նաև այսպես՝ տրված թվից «հանած \(1\)»:
  
Եթե ցանկացած թվից հանենք \(1\), կստանանք դրա նախորդ թիվը:
Օրինակ
\(3 - 1 = 2\), որը նշանակում է, որ հետ հաշվելու դեպքում \(3\) -ին նախորդում է \(2\) թիվը: