Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Առարկաների ուղիղ հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկրաչափական պատկերի ուղիղ հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվերի քանակը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ուղիղ և հետ հաշվում 1-ից մինչև 10

Բարդություն միջին

3
5. Հարևան թվեր

Բարդություն միջին

2
6. Հաջորդող և նախորդող թվեր

Բարդություն միջին

3
7. Հաջորդող թվեր

Բարդություն բարդ

4
8. Բաց թողնված թիվը

Բարդություն բարդ

3
9. Թվանշանների անունները

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար