Հաշվի՛ր \(1\) -ից \(10\) թվերը ուղիղ սկզբունքով և լրացրո՛ւ վանդակները:
 
5, , ,