Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Համեմատում Տեսություն: Ի՞նչ է նշանակում համեմատել առարկաները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պատկերների տարբերությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարի օգնությամբ որոշել պատկերների տարբերությունը:
2. Պատկերների նմանությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարների օգնությամբ որոշել պատկերների նմանությունները:
3. Առարկաների համեմատումն ըստ չափի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է գտնել միևնույն չափն ունեցող պատկերները:
4. Առարկաների համեմատումն ըստ գույնի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է համեմատել առարկաներն ըստ գույների:
5. Առարկաների համեմատումն ըստ ձևի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել առարկաների միջև ըստ ձևի:
6. Առարկաների համեմատումն ըստ նյութի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է համեմատել առարկաներն ըստ պատրաստման նյութի:
7. Առարկաների ընդհանուր հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Որոշել առարկաների ընդհանուր հատկությունները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Առարկաների հատկությունները» թեմայից 00:07:00 միջին 7Մ. Առարկաների հատկությունների՝ գույնի, ձևի, չափի համեմատություն: