Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

18Մ.
1. Աջ, թ՞ե ձախ 1Մ.
2. Ներքև, վերև 2Մ.
3. Աջ, ձախ 3Մ.
4. Վերևում, մեջտեղում, թե՞ ներքևում 3Մ.
5. Պատկերների տարածական դիրքերը 4Մ.
6. Որոշել նախադասությունների ճիշտն ու սխալը 5Մ.