Վարդի սածիլի բարձրությունը \(2\) դմ \(2\) սմ է:
 
 Հաշվի՛ր վարդի բարձրությունը մեկ շաբաթ հետո, եթե այն օրական մեծանում է \(1\)սմ-ով:
 
Բարձրությունն արտահայտի՛ր դեցիմետրերով և սանտիմետրերով:
 
Պատասխան՝
Մեկ շաբաթ հետո վարդի սածիլի բարձրությունը կլինի դմ սմ: