Դեցիմետրը երկարության չափման միավոր է:
Այն չափման ավելի խոշոր միավոր է, քան սանտիմետրը:
Կարճ գրությունն է դմ: 
qanon-1DM-01.png
Օրինակ
\(AB\) հատվածի երկարությունը \(=\) է \(10\) սմ-ի, կամ \(AB\) հատվածի երկարությունը \(=\) է \(1\) դմ:
\(1\) դմ \(=\) \(10\) սմ 
\(10\) սմ \(=\) \(1\) դմ 
Դեցիմետրն օգտագործվում է առավել մեծ առարկաներ կամ երկար հատվածներ չափելու համար:
ris40_արմ.png
Օրինակ
Այս դպրոցական սեղանի երկարությունը \(=\) է \(90\) սմ -ի կամ \(9\) դմ -ի, իսկ լայնությունը՝ \(50\) սմ -ի կամ էլ \(5\) դմ -ի: