Սանտիմետրը երկարության չափման միավոր է: 
Կարճ գրվում է այսպես՝  սմ:
Ուշադրություն
\(1\) սանտիմետրը հավասար է վանդակավոր տետրի \(2\) վանդակի երկարությանը:    
  2vandak-01.png
 
Դիտարկենք նկարները:
Հատվածները կամ առարկաները չափում են քանոնով:
qanon-01.png 
 
\(AB\) հատվածի երկարությունը հավասար է \(10\) սմ -ի:
 
\(AB\) \(=10\) սմ:
 
qanon-matit-01.png
 
Մատիտի երկարությունը հավասար է \(9\) սմ -ի:
Աղբյուրները
Б.П.Гейдман, Т.В.Ивакина, И.Э.Мишарина Математика Учебник для 1 класса четырёхлетней начальной школы Второе полугодие Издательство МГУ АО "Московские учебники", Москва 2001