Համեմատի՛ր հատվածների երկարությունները՝ օգտվելով \(>; <; =\) նշաններից:
 
3 դմ  30 սմ