Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Նկարների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
3. Համեմատում ըստ նկարների (ավելի շատ, ավելի քիչ)

Բարդություն հեշտ

1
4. Անհավասարություն (>,<,=)

Բարդություն միջին

2
5. Գումարի համեմատում

Բարդություն միջին

2
6. Գումարում և համեմատում

Բարդություն բարդ

2
7. Մողեսների երկարությունների համեմատում

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ