Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Նկարների համեմատում 1Մ.
2. Համեմատում ըստ նկարների (ավելի շատ, ավելի քիչ) 1Մ.
3. Մողեսների երկարությունների համեմատում 2Մ.
4. Անհավասարություն (>,<,=) 2Մ.