Համեմատի՛ր արտահայտությունները՝ դնելով >,<,= նշանները:
 
9տ....9տ.
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը: