Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կատարել գործողությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գումարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Համեմատել արտահայտությունների արժեքները

Բարդություն միջին

2
4. Տասնյակ

Բարդություն միջին

3
5. Տասնյակ և միավորներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար