Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տասնյակ, 10 թիվը Տրվում է պատկերացում տասնյակի և 1 թվի մասին:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կատարել գործողությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է գտնել տարբերությունները:
2. Գումարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնել տասնյակների գումարը:
3. Համեմատել արտահայտությունների արժեքները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անհրաժեշտ է համեմատել տասնյակները:
4. Տասնյակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է հաշվել, թե որքան է պակասում տասնյակ ունենալու համար:
5. Տասնյակ և միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Անհրաժեշտ է պարզել, թե տրված թիվը որքան տասնյակ և միավոր է պարունակում:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ՝ «Տասնյակ, 10 թիվը» թեմայից 00:05:00 միջին 12Մ. Տասնյակ, 10 թիվը