Տասնյակը հաշվի միավոր է, որը հավասար է տասի:
shutterstock_272937947.png
 
Նկարում կա \(10\) ձու կամ \(1\) տասնյակ ձու:
 
клуб.png
 
Նկարում կա \(10\) ելակ կամ \(1\) տասնյակ ելակ:
 
клуб.png \(+\) клуб.png\(=\)2к.png
1տ.+1տ.=2տ.
Տասնյակը նշանակում ենք  «տ»  տառով: