Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Գումարում 1Մ.
2. Համեմատել արտահայտությունների արժեքները 2Մ.
3. Տասնյակ 3Մ.
4. Տասնյակ և միավորներ 6Մ.