Շատ
2.bmp
Կանաչ քարերն ավելի շատ են, քան կարմիրները:
Քիչ
3.bmp
Կարմիր մեքենաներն ավելի քիչ են, քան կապույտները:
Նույնքան
1.jpg
Նկարում կա նույնքան շուն, որքան կատու: