Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

22Մ.
1. Շատ կամ քիչ 2Մ.
2. Համեմատում (ավելի քիչ, ավելի շատ) 3Մ.
3. Համեմատում խմբերի մեջ 5Մ.
4. Ամենաշատ, ամենաքիչ, նույնքան 4Մ.
5. Ո՞րից է ավելի շատ, կամ քիչ 3Մ.
6. Երկրաչափական պատկերներից կառուցած աշտարակ 5Մ.