Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ո՞րն է ավելի փոքր 1Մ.
2. Երկու թվերի համեմատում 1Մ.
3. Երեք թվերի համեմատում 1Մ.
4. Ստուգի՛ր անհավասարության նշանը 1Մ.
5. Տրված թվի և հավասարության գումարի համեմատում 3Մ.
6. Ճշմարիտ հավասարություն 1Մ.
7. Ճիշտ անհավասարություն 4Մ.