Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ո՞րն է ավելի մեծ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ո՞րն է ավելի փոքր

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
4. Համեմատի՛ր

Բարդություն հեշտ

2
5. Համեմատի՛ր արտահայտության գումարը զրո թվի հետ

Բարդություն հեշտ

2
6. Համեմատի՛ր արտահայտության տարբերությունը զրո թվի հետ

Բարդություն հեշտ

2
7. Ստուգի՛ր անհավասարության նշանը

Բարդություն հեշտ

1
8. Երկու թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

1
9. Երեք թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

1
10. Տարբերության և թվի համեմատում

Բարդություն միջին

3
11. Տրված թվի և հավասարության գումարի համեմատում

Բարդություն միջին

3
12. Ճշմարիտ հավասարություն

Բարդություն բարդ

1
13. Ճիշտ անհավասարություն

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ