Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 3 -ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմապատկում 2-ի կամ 3-ի

Բարդություն հեշտ

1
3. Խնդրի լուծում

Բարդություն հեշտ

2
4. Լրացրո՛ւ բաց թողնված թիվը

Բարդություն հեշտ

2
5. Մեկ գումարելիով պակաս

Բարդություն միջին

3
6. Մեկ գումարելիով ավելի

Բարդություն միջին

3
7. Գումարի և արտադրյալի համեմատում

Բարդություն միջին

3
8. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

4
9. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

1. Վարժանք՝ «3-ի բազմապատկում»

Բարդություն միջին

5

Ուսումնական ձեռնարկներ