3 -ի բազմապատկում 
Նկարում ցույց է տրված, թե ինչպես է հնարավոր կրկնվող գումարելիների գումարը փոխարինել բազմապատկումով, որտեղ կրկնվող գումարելին \(3\) է և բազմապատկված է \(2\) -ի, \(3\) -ի և \(4\) -ի: Նմանապես հնարավոր է բազմապատկել \(5 -ի, 6 -ի, 7 -ի, 8 -ի, 9 -ի\):
 
М_6_04__т№1.bmp
\(3 · 2 =6\)     Երեք անգամ երկու հավասար է վեցի: 

\(3 · 3 = 9\)    Երեք անգամ երեք հավասար է իննի:

\(3 · 4 =12\)    Երեք անգամ չորս հավասար է տասներկուսի:

\(3 · 5 = 15\)   Երեք անգամ հինգ հավասար է տասնհինգի:
 
\(3 · 6 = 18\)   Երեք անգամ վեց հավասար է տասնութի:
 
\(3 · 7 = 21\)   Երեք անգամ յոթ հավասար է քսանմեկի:
 
\(3 · 8 = 24\)   Երեք անգամ ութ հավասար է քսանչորսի:
 
\(3 · 9 =27\)   Երեք անգամ ինը հավասար է քսանյոթի:
 
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 3 = 6\)
   
\(3 · 3 = 9\)
\(4 · 3 = 12\)

\(5 · 3 = 15\)   
 
\(6 · 3 = 18\)  
 
\(7 · 3 = 21\)  
 
\(8 · 3 = 24\)  
 
\(9 · 3 = 27\)