Եթե նկատեցիք, \(3\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(3\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 3 = 3 · 2 = 3 + 3 = 6\)
     
\(3 · 3 = 3 · 2 + 3 = 6 + 3= 9\)   

\(4 · 3 = 3 · 4 = 3 · 3 + 3 = 9 + 3 = 12\)  
  
\(5 · 3 = 3 · 5 = 3 · 4 + 3 = 12 + 3 = 15\)  
 
\(6 · 3 = 3 · 6 = 3 · 5 + 3 = 15 + 3 = 18\) 
 
\(7 · 3 = 3 · 7 = 3 ·6 + 3 = 18 + 3 = 21\) 
 
\(8 · 3 = 3 · 8 = 3 · 7 + 3 = 21 + 3 = 24\)  
 
\(9 · 3 = 3 · 9 = 3 · 8 + 3 = 24 + 3 = 27\)  
Օրինակ
\(3· 5 + 3\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(3· 6\) -ով, որը հավասար է \(18\) -ի:
Օրինակ
\(3· 5 - 3\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(3· 4\) -ով, որը հավասար է \(12\) -ի: