Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 4 -ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
2. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճշմարիտ հավասարություններ

Բարդություն միջին

3
4. Լրացրո՛ւ անհայտ բաղադրիչները

Բարդություն միջին

4
5. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

1. Վարժանք ՝«4-ի բազմապատկում»

Բարդություն միջին

7

Նյութեր ուսուցչի համար