4 -ի բազմապատկում
Յուրաքանչյուր նկարում կա կոճակ: Կա ընդամենը 9 նկար:
 
Կրկնվող գումարելիի՝ տվյալ դեպքում 4-ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի, 9-ի:
                                                                                                                                                                                          
  1   
2
3
4
5
по 4.jpgпо 4.jpgпо 4.jpgпо 4.jpgпо 4.jpg
\(4\) 
\(8  \)
\(12\)
\(16  \)
\(20 \)
 
6
7
8
9
по 4.jpg
по 4.jpg
по 4.jpg
по 4.jpg
\(24\)
\(28\)
\(32\)
\(36\)
 
\(4 · 2 = 8\)       Չորս անգամ երկու հավասար է ութի: 

\(4 · 3 = 12\)     Չորս անգամ երեք հավասար է տասներկուսի:

\(4 · 4 = 16\)     Չորս անգամ չորս հավասար է տասնվեցի:

\(4 · 5 = 20\)     Չորս անգամ հինգ հավասար է քսանի:
 
\(4 · 6 = 24\)     Չորս անգամ վեց հավասար է քսանչորսի:
 
\(4 · 7 = 28\)     Չորս անգամ յոթ հավասար է քսանութի:
 
\(4 · 8 = 32\)     Չորս անգամ ութ հավասար է երեսուներկուսի:
 
\(4 · 9 = 36\)     Չորս անգամ ինը հավասար է երեսունվեցի:
4 -ի բազմապատկում
Արտադրիչները տեղերով փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 4 = 8\)     

\(3 · 4 = 12\)    

\(4 · 4 = 16\)    

\(5 · 4 = 20\)   
 
\(6 · 4 = 24\)  
 
\(7 · 4 = 28\)  
 
\(8 · 4 = 32\)  
 
\(9 · 4 = 36\)