Եթե նկատեցիք, \(4\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(4\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 4 = 4·2=4+4=8\)
   
\(3 · 4 = 4·3=4·2+4=8+4=12\)
  
\(4 · 4 = 4·3+4=12+4=16\)
   
\(5 · 4 = 4·5=4·4+4=16+4=20\)
 
\(6 · 4 = 4·6=4·5+4=20+4=24\) 
 
\(7 · 4 = 4·7=4·6+4=24+4=28\)  
 
\(8 · 4 = 4·8=4·7+4=28+4=32\) 
 
\(9 · 4 = 4·9=4·8+4=32+4=36\) 
Օրինակ
\(4· 7+4\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(4 · 8\) -ով, որը հավասար է \(32\) -ի:
Օրինակ
\(4· 7-4\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(4 · 6\) -ով, որը հավասար է \(24\) -ի: