Լրացրո՛ւ դատարկ վանդակները:
 
Բաժանելի
\(56\)
56
\(72\)
42
Բաժանարար
8
7
\(8\)
\(7\)
Քանորդ