Նշի՛ր միևնույն արժեքն ունեցող արտահայտությունները: